Hoorzitting inventaris bouwkundig erfgoed

- 19 juni 2018 -

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.  Graag nodigen we u uit op een hoorzitting waar u een toelichting krijgt over dit openbaar onderzoek en de inventaris van het bouwkundig erfgoed.   Deze hoorzitting vindt plaats in de gemeentelijke schouwburg, A.Van Landeghemstraat 101 in Willebroek op woensdag 27 juni om 19.00 uur. Voor meer informatie kan u ook terecht op de website: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/.  Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018. 

Zowel de vaststelling van een inventaris als de bescherming van een onroerend goed gaan gepaard met een openbaar onderzoek. Zo'n onderzoek geeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap.

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 te 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9 tot 17 u. Hou er rekening mee dat deze kantoren gesloten zijn op 11 juli. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen, kan het dossier ingekeken worden na telefonische afspraak via 03 224 62 10.

Opmerkingen en bezwaren of feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

CC De Ster  |  Pastorijstraat 1  -  2830 Willebroek  |  Tel. 03 866 92 00  |  E-mail cultuur@willebroek.be