Fotografiecircuit

LOKETTENZAAL

OUD GEMEENTEHUIS

VAN LANDEGHEMSTRAAT 101, WILLEBROEK

 

Het Fotografiecircuit Vlaanderen is een reeks van fototentoonstellingen die reist tussen verschillende culturele centra in Vlaanderen. Het circuit werd opgestart in een periode dat er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun werk tentoon te stellen. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans om een individuele tentoonstelling langs 16 cultuurcentra in Vlaanderen te laten rondreizen.

Bij de selectie van de fotografen wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit staat open voor alle genres en benaderingswijzen. De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gemaakt in het fotografisch landschap.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar ook de vele bezoekers aan de cultuurcentra worden, al of niet voorbereid, geconfronteerd met het werk van de fotografen.

Vanaf seizoen 2015-2016 sluit CC De Ster zich bij het Fotografiecircuit aan. Van dan af zal er elke maand in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis werk van een andere fotograaf te zien zijn.

 

 

PHILIPPE VAN GELOOVEN

CROSSING BORDERS

1 JUNI - 20 JUNI 2016

 

 

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Dit Afrikaans spreekwoord is op het lijf geschreven van architectuurfotograaf Philippe van Gelooven. Met zijn nieuwste  fotoreeks ‘Architectuur in de Euregio’ wil hij grenzen verleggen – alleen én met anderen.

Als reactie op de maakbaarheid van een architectonische omgeving, vervormt en vervreemdt Philippe van Gelooven bewust de werkelijkheid. De Hasseltse architectuurfotograaf gaat in ‘Crossing borders’ (Architectuur in de Euregio) de uitdaging aan om de proporties zo dicht mogelijk te benaderen.

Verborgen details ontsnappen niet aan zijn mentale radar. Kleur en textuur krijgen een pixelmatige behandeling. En de haast toevallige aanwezigheid van personages in het beeld laat een beklijvende indruk achter.

Architect Alfredo De Gregorio noemt het een “poëtisch beeld”: “De foto’s die Philippe  maakt, treffen me telkens weer. In alle eenvoud weet hij de ziel van een project in één poëtisch beeld te vatten. Geen typische architectuurfotografie, maar een weergave, een beeld van de essentie van een gebouw.”

De fotoreeks ‘Crossing borders’ verbeeldt de kracht waarmee grensverleggende architectuur haar bijdrage levert aan het hart van Europa. De reeks legt verbanden, slaat bruggen en nodigt bovenal uit om impressies op te doen van gedurfde, creatieve architecturale realisaties.

www.phvg.be  

WIM DE SCHAMPHELAERE

MEETING MADAGASCAR

22 JUNI - 5 SEPTEMBER 2016

 

 

Wim De Schamphelaere begon elf jaar geleden met deze portretreeks in Madagascar.  Hij was oorspronkelijk aangetrokken door de overrompelende fauna en flora van het eiland maar het waren de inwoners die zijn die zijn hart stalen.

Wat begon als één reis naar dit gastvrije land eindigde er mee (voorlopig?) dat hij tot wel tien keer dezelfde gemeenschappen bezocht. De Schamphelaere kijkt naar de wereld met open vizier.  Hij benadert de mensen met respect en zij kiezen er voor hem toe te laten, hun wereld aan hem te tonen. Zo kreeg hij de kans een intense relatie met de bewoners te ontwikkelen en kreeg hij hun vertrouwen.  Die band maakte het mogelijke deze krachtige portretten vast te leggen in de intieme sfeer van hun familie, hun huis, hun dagelijkse leven.

Door het bijzondere contact en het respect voor zijn onderwerp blijft De Schamphelaere weg van een te afstandelijke of documentaire beeldvormig. Deze manier van werken liet hem wel toe ook het gewone, de onzichtbare momenten in het leven van deze mensen vast te leggen. De betrokkenheid van de fotograaf laat de toeschouwer niet onberoerd. De foto’s nodigen de kijker uit om onbevangen te kijken. 

De Schamphelaere koos voor de kracht van zwart/wit fotografie om deze wereld vast te leggen in een spel van licht en donker, in subtiele schakeringen van grijstinten.  Door het weglaten van kleur ligt de focus eerder op de compositie.  De aandacht van de kijker wordt naar de individuen in het beeld geleid.

Deze zwart/wit reeks was het begin.  Het is de aanloop geweest naar beelden die steeds meer mensen omvatten wat uitgroeide tot zijn bekendere werk, de grootschalige portretten van gemeenschappen.

 

www.schamf.com

 

PREBEN VAN DER STRAETEN

FISHERMAN’S LAND

7 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2016

 

De foto’s die Preben Van der Straete toont  in Fisherman’s land zijn een logisch gevolg van zijn zoektocht naar structuur, conceptueel en zinnelijk. Hij  laat zich leiden, vaak naar romantische plekken, die ons doen denken aan het stemmige Twin Peaks. Er gebeurt ogenschijnlijk niets. Kleur wordt slechts mondjesmaat toegelaten.

Hoe de fotografie zich in zijn verdere werk zal manifesteren blijft voorlopig onzeker, en toch heeft deze uitstap zin. Het is een oefening in ontroering, in Unheimlichkeit. In dit werk wordt het licht niet ‘gemaakt’; het ìs er. De beeldenmaker beweegt rond het subject, vrij in de ruimte. De analoge fotografie laat de kunstenaar niet toe het resultaat onmiddellijk te beoordelen. Van der Straete focust erg precies; overbodige gegevens vallen buiten beeld. Elk beeld heeft een specifiek geladen sfeer, zonder doelbewust narratief te zijn.

Het analoge beeld wordt digitaal vertaald, wat leidt tot een bevreemdende, mistig gekleurde prikkel. Het beeld wordt non-ruimte, een compositie van de zee, een berm, de lucht. De textuur verraadt echter de hand van een mens, de kadrering van een kunstenaar die zo onzichtbaar  te werk gaat dat we zijn aanwezigheid ei zo na vergeten.

Dit uitzonderlijke nevenproject van Preben Van der Straete laat ons verweesd achter in een

wereld die we vaag herkennen, maar waarin we zo verloren zijn.

 

www.prebenvds.blogspot.com

 

CAROLINE TANGHE

CALCUTTA

5 OKTOBER - 7 NOVEMBER 2016

 

 

Caroline Tanghe is vooral bekend voor haar studioportretten, die sereniteit en eenvoud uitstralen.

Toen zij een internationaal congres van beroepsfotografen bijwoonde in Calcutta heeft zij er het drukke leven in de stad in kaart gebracht.

Ondergedompeld worden in de chaos en de drukte van Calcutta heeft een diepe en blijvende indruk op haar gemaakt. Naast haar ervaring in de commerciële fotografie, kreeg ze daar de kans om het dagdagelijkse leven in Calcutta te leren kennen en in foto’s vast te leggen. Dit resulteerde in  de diepmenselijke portretten van de plaatselijke bevolking die ze daar op straat ontmoette.

Fotografie is voor Caroline meer dan een reflectie van de werkelijkheid. Het is de emotie die haar beelden een extra dimensie geeft. Gevoelens die niet met woorden kunnen beschreven worden, weet zij tot uiting te brengen in haar foto’s van de mensen die ze ontmoette in de straten van Calcutta.

 

www.fotoateljeecaroline.be

JEF PEETERS

DE SCHOONHEID VAN VERVAL 

9 NOVEMBER -5 DECEMBER 2016

 


Jef Peeters is een fotograaf met een fascinatie voor indrukwekkende architectuur en vergane glorie. Met zijn fotografie beweegt hij zich voornamelijk binnen de stroming van de ‘urban exploration’, of het doorzoeken en fotograferen van verlaten plekken en gebouwen. Door zijn bekoring voor het vergankelijke gaat hij steeds op zoek naar openbare locaties die vroeger druk bezocht werden, maar niet langer voor publiek toegankelijk zijn: oude fabriekspanden, vergeten ziekenhuizen, verlaten scholen, lege zwembaden, afgedankte pretparken,…

De plaatsen die hij bezoekt zijn vaak hevig aangetast door de tand des tijds. En net daar, waar de menselijke bedrijvigheid tot stilstand is gekomen en overwoekerde natuur terug de bovenhand neemt, vindt hij een pure schoonheid terug. De sfeer, de ziel en de vergeten verhalen die er uitgeademd worden, probeert hij vervolgens te vertalen naar sprekende beelden.

Na een periode van vijf jaar intens avonturieren, heeft hij ondertussen een bijzonder interessante en gevarieerde fotocollectie verzameld, Het zijn allemaal beelden met een rijke historische achtergrond uit de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Italië.

 

www.flickr.com/photos/artndecay/sets

www.facebook.com/artndecay

           

 

CC De Ster  |  Pastorijstraat 1  -  2830 Willebroek  |  Tel. 03 866 92 00  |  E-mail cultuur@willebroek.be