FOTOGRAFIECIRCUIT

LOKETTENZAAL

OUD GEMEENTEHUIS

VAN LANDEGHEMSTRAAT 101, WILLEBROEK

 

Het Fotografiecircuit Vlaanderen is een reeks van fototentoonstellingen die reist tussen verschillende culturele centra in Vlaanderen. Het circuit werd opgestart in een periode dat er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun werk tentoon te stellen. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans om een individuele tentoonstelling langs 16 cultuurcentra in Vlaanderen te laten rondreizen.

Bij de selectie van de fotografen wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit staat open voor alle genres en benaderingswijzen. De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gemaakt in het fotografisch landschap.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar ook de vele bezoekers aan de cultuurcentra worden, al of niet voorbereid, geconfronteerd met het werk van de fotografen.

Elke maand zal er in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis werk van een andere fotograaf te zien zijn.

 

 

CC De Ster  |  Pastorijstraat 1  -  2830 Willebroek  |  Tel. 03 866 92 00  |  E-mail cultuur@willebroek.be