LESPAKKET BIODIVERSITEITSTOREN

3de graad LO

 

Sinds september 2015 staat in de buurt  van het wijkcomposteerpark Willebroek-Zuid een  “Biodiversiteitstoren”. 

Deze toren is een kunstwerk dat op een projectmatige wijze tot stand is gekomen vanuit een unieke samenwerking tussen De Compostmeesters van Willebroek, kunstenaar Angelo Vermeulen, architect Kris Mys en Cultureel Centrum De Ster. 

Het concept waarop de toren is gebaseerd en de artistieke context waarbinnen hij tot stand is gekomen zijn vandaag maatschappelijk zeer relevant. 

Om deze reden maar ook omdat er talrijke aanknopingspunten zijn  met verschillende onderwijsvakken van het basisonderwijs (o.a. biodiversiteit, ecologie, milieu, kunst, architectuur, participatie, democratie…) ontwikkelde CC De Ster voor de basisscholen van Willebroek een lespakket rond de Biodiversiteitstoren. 

Het  is  bedoeld voor leerlingen van de derde graad van het Lager Onderwijs maar ook leerlingen van het Secundair Onderwijs kunnen er zeker mee aan de slag.

CC De Ster en de gemeente Willebroek hebben dit lespakket gratis ter beschikking gesteld aan de Willebroekse scholen.

Het gebruik van dit lespakket wordt best voorafgegaan door een klassikaal bezoek aan de toren.  Wanneer jongeren zich fysiek rond dit levend kunstwerk scharen en tegelijkertijd  de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met de Compostmeesters wordt de Biodiversiteitstoren een ontmoetingsplek en wordt een van de doelstellingen van het kunstwerk, het samenbrengen van mensen, gerealiseerd.  Er wordt een band gecreëerd  tussen het kunstwerk, de Compostmeesters en de jongeren uit het basisonderwijs. 

De cultuurdienst hoopt dat de Biodiversiteitstoren een vast onderdeel kan worden in het curriculum van het basisonderwijs in Willebroek.

Een bezoek aan de toren kan best gecombineerd worden met een bezoek aan het Composteerpark Willebroek-Zuid.

 

Praktisch

Voor een bezoek aan de toren en informatie over het lespakket contacteer CC De Ster, Raf Coenjaerts:  raf.coenjaerts@willebroek.be 03 866 92 00

Voor een rondleiding in het Composteerpark contacteer: Lesly Coorens:   lesly.coorens@telenet.be

Bezoek aan de toren en rondleiding in het composteerpark zijn gratis

Scholen van buiten Willebroek kunnen het lespakket aankopen tegen de prijs van 100 €

 

CC De Ster  |  Pastorijstraat 1  -  2830 Willebroek  |  Tel. 03 866 92 00  |  E-mail cultuur@willebroek.be