Woensdag 8 maart 2017 // Lazarus - Wat is drinken ?

LAZARUS

THEATER


© Raymond Mallentjer

 

WOENSDAG 8 MAART 2017

20.15 U

22 € | 20 €

GEMEENTELIJKE SCHOUWBURG


Goethe dronk niet. Maar waarom dronk hij niet? Denkt u dat hij geen zin had in drank? Kom nu, natuurlijk wel. Hij wilde gewoon voorkomen dat hij zelf een scheve schaats zou rijden! Daarom liet hij, in plaats van zichzelf, alle figuren in zijn werk drinken. Neem alleen al de Faust. Wie drinkt er niet in dat stuk! Allemaal drinken ze. Het geeft duidelijk blijk van lafheid en egoisme en artistiek onvermogen. En die fout zal LAZARUS niet maken. LAZARUS keert met deze voorstelling terug naar zijn core-business: overmatig drankgebruik. Gebaseerd op het cynische film-noir boek PULP van drankgod Charles Bukowski serveert LAZARUS een zwaar benevelde detective die zijn zaken liever laat doodbloeden dan ze op te lossen.

NAAR Charles Bukowski


BEWERKING/SPEL/MUZIEK Koen De Graeve, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz,

Joris Van den Brande, Charlotte Vandermeersch

KOSTUUMONTWERP Karen De Wolf

LICHTONTWERP Mark Van Denesse

GELUIDONTWERP Ryszard Turbiasz, Ben Bonner


 

 

CC De Ster  |  Pastorijstraat 1  -  2830 Willebroek  |  Tel. 03 866 92 00  |  E-mail cultuur@willebroek.be